Beerse   Blakheide 13  

+3233148101    

 

Privacy verklaring

 

Contactgegevens:

De Blakheide | Ijssalon - Koffiehuis
https://www.deblakheide.be   

Blakheide 13   2340 Beerse   +32 3 314 81 01

B.T.W-nr.|BE 0548 711 479


Persoonsgegevens die wij verwerken
De Blakheide verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam , Adresgegevens , Telefoonnummer , E-mailadres , Facturatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of  voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, omzo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Blakheide verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- De Blakheide verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Blakheide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Blakheide verstrekt uitsluitend aan derden , alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u ,of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Blakheide neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
De Blakheide gebruikt de volgende betaalsystemen :

*Payconiq ,dit om eenvoudige kleine betalingen te kunnen verrichten in onze zaak.
Voor meer info verwijzen we u door naar  Payconiq ( zie gebruikersvoorwaarden en privacy statement ) Privacy-Payconiq   

* Elektronische betalingen via CCV ( bancontact - maestro )

Voor meer info verwijzen we u door naar https://www.ccv.eu/be-nl/privacy-statement/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Blakheide gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer info in ons Cookiebeleid

Verwerking van persoonsgegevens

De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, corrigeren of verwijderen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot
Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Blakheide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  .  Voor meer informatie hierom verwijst De Blakheide u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].
De klant kan altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie)

 

Wijziging van Privacy verklaring

De Blakheide behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Laatste aanpassingen 05-05-2019 .

Disclaimer

Door het bezoek en het gebruik van onze website verklaart u zich  akkoord met deze algemene voorwaarden .

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website.

De inhoud van " De Blakheide " is met de grootste zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website  niet actueel is of onjuistheden bevat.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door " De Blakheide " uitdrukkelijk afgewezen.

De hyperlinks naar andere websites  worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. De Blakheide aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Niets uit deze website (tekst , beeld of andere publicaties)  mag z√≥nder vooraf verstrekte toestemming gekopieerd worden.

                                            

 

 De Blakheide | Ijssalon - Koffiehuis

Blakheide 13  Beerse |    B.T.W. BE 0548 711 479

Disclaimer/Privacy    Cookiebeleid