Beerse   Blakheide 13  

+3233148101     deblakheide@gmail.com

 Privacy verklaring

 Contactgegevens:

De Blakheide | Ijssalon - Koffiehuis
https://www.deblakheide.be   

Blakheide 13   2340 Beerse   +32 3 314 81 01

B.T.W-nr.|BE 0548 711 479


Persoonsgegevens die wij verwerken
De Blakheide verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam , Adresgegevens , Telefoonnummer , E-mailadres , Facturatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of  voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, omzo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via deblakheide@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Blakheide verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- De Blakheide verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Blakheide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Blakheide verstrekt uitsluitend aan derden , alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u ,of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Blakheide neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
De Blakheide gebruikt de volgende betaalsystemen :

*Payconiq ,dit om eenvoudige kleine betalingen te kunnen verrichten in onze zaak.
Voor meer info verwijzen we u door naar  Payconiq ( zie gebruikersvoorwaarden en privacy statement ) Privacy-Payconiq   

* Elektronische betalingen via CCV ( bancontact - maestro )

Voor meer info verwijzen we u door naar https://www.ccv.eu/be-nl/privacy-statement/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruik maakt van onze services.

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen.

De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. 'sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;

b. 'permanente cookies ' die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;

c. 'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaat voorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam 'Google Analytics' om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina's ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze Site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden
van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

*Verzameling van informatie door derden
Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

Opt-out !!

*Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens

De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, corrigeren of verwijderen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot deblakheide@gmail.com
Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Blakheide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  deblakheide@gmail.com .  Voor meer informatie hierom verwijst De Blakheide u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].
De klant kan altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie)

 

Wijziging van Privacy verklaring

De Blakheide behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Laatste aanpassingen 05-05-2019 .

Disclaimer

Door het bezoek en het gebruik van onze website verklaart u zich  akkoord met deze algemene voorwaarden .

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website.

De inhoud van " De Blakheide " is met de grootste zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website  niet actueel is of onjuistheden bevat.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door " De Blakheide " uitdrukkelijk afgewezen.

De hyperlinks naar andere websites  worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. De Blakheide aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Niets uit deze website (tekst , beeld of andere publicaties)  mag zónder vooraf verstrekte toestemming gekopieerd worden.

                                            

 

 De Blakheide | Ijssalon - Koffiehuis

Blakheide 13  Beerse |    B.T.W. BE 0548 711 479

Disclaimer/Privacy/Cookies