Beerse   Blakheide 13  

+3233148101     deblakheide@gmail.com

 Werken aan het bos van morgen :

In de loop van 2023, maar ten vroegste al in november van dit jaar, wordt er opnieuw hout geoogst in natuurgebied de Blakheide. In totaal worden er zo’n 1 600 bomen gekapt, wat neerkomt op 1 100 m³ hout. Deze bosexploitatie kadert in het door de Vlaamse overheid goedgekeurde bosbeheerplan voor de openbare bossen van Beerse.

Het gaat daarbij vooral om dunningen in naaldhout (Japanse lork, Corsicaanse den en Grove den). Hierbij wordt telkens een deel van de bomen weggekapt, zodat er meer licht tot op de bosbodem valt. Dat laat toe dat inheemse loofbomen en struiken (berken, zomereiken, lijsterbessen, sporkehout, …) kunnen kiemen en opgroeien. Bovendien kunnen de overblijvende grote bomen een mooiere kruin ontwikkelen en dus nóg dikker en groter worden.

Op enkele plaatsen wordt het omvormingsproces nog versneld door stukken naaldbos volledig te kappen. Deze groepenkappen zijn maximum een halve hectare (= één voetbalveld) groot en mogen nadien spontaan opgroeien tot loofbos. Indien nodig worden er later nog inheemse bomen bijgeplant.

Over een oppervlakte van ongeveer 3 hectare wordt het bos (vooral bestaande uit exoten zoals Japanse lork) volledig gekapt en omgevormd tot heide. Zo worden de bestaande heideterreintjes wat groter en aantrekkelijker voor bijzondere vogelsoorten zoals nachtzwaluw, boomleeuwerik en boomvalk.

Vind je al die kapplannen ingrijpend? Maak je niet te snel zorgen, want ze kaderen in een goed doordacht plan om de natuurwaarden al op vrij korte termijn sterk te doen toenemen en het landschap natuurlijker en aantrekkelijker te maken. De werken zullen onvermijdelijk enige hinder voor bosbezoekers opleveren (lawaai, transport van hout, …), maar wordt tot een minimum beperkt.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Onze lokale boswachter van het Agentschap
Natuur en Bos, Luc Van Assche, staat je graag te woord. Bel naar 0477 42 91 54 of stuur een
mail naar luc.vanassche@vlaanderen.be